Technické informaceTechnické informace

OCELOVÉ DESKOVÉ RADIÁTORY

 • Vysoká kvalita
 • Moderní výrobní technologie
 • Precizní povrchová úprava
 • Dlouhá životnost
 • Moderní vzhled a design

Popis

Deskové radiátory DELTA jsou vyráběny ze svitků ocelových plechů dle normy EN 442. Základem radiátorů je tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanály. Tato deska je vyrobena ze dvou výlisků ocelového plechu spojené k sobě celými obvodovými sváry. Vysoce kvalitní plech, který je základem kvalitního radiátoru odpovídá normě EN 10130 a EN 10131.

Použití

Deskové radiátory DELTA jsou určeny k montáži do otopných soustav ústředního vytápění s nejvyšším přístupným provozním přetlakem 1,0MPa, kde teplonosnou látkou je voda, nebo vodní roztoky s maximální přípustnou teplotou 110°C. Radiátory jsou určeny pro jednotrubkové a dvoutrubkové topné soustavy s nuceným i samotížným oběhem v souladu s normou ČSN 07 7401. Nízký obsah vody v radiátoru umožňuje velmi pružnou reakci otopné soustavy na potřebu tepla ve vytápěné místnosti a velmi účinnou termoregulaci.

Identifi kace radiátoru DELTA

 • DELTA potisk na obalu otopného tělesa
 • Vylisované logo DELTA na bočních krytech radiátoru
 • Potiskem s udáním data a času výroby na boku radiátorů pod bočnicí

Přehled jednotlivých typů

 • Typ 10, 11, 20, 21, 22, 33 v provedení „K” a „VK”
 • Typ 20, 21, 22, 33 v provedení Klasik „R” pro rekonstrukce (připojovací rozteč 500)

Standardní vybavení radiátorů

Všechny radiátory DELTA kromě typu VK mají na své zadní straně přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1600 / 1800 a více mají navařeno šest příchytek. Veškeré radiátory jsou vybaveny odvzdušňovací zátkou. Radiátory v provedení KLASIK (K) jsou vybaveny jednou a v provedení VENTIL KOMPAKT (VK) dvěmi zaslepovacími zátkami. Veškeré vývody u deskových radiátorů DELTA mají stejný průměr s vnitřním závitem G 1.

Povrchová úprava

Základní cílem použité technologie je zajistit dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost, kvalitní fi nální povrch a následnou hygienickou nezávadnost povrchu otopného tělesa.

Tři základní výrobní kroky při povrchové úpravě:

 • Příprava povrchu - odmaštění, fosfátování a oplach
 • Nanesení základního laku – při použití progresivní technologie kataforezního namáčení (KTL)
 • Nanesení vrchní vrstvy laku – za použití epoxy poesterového práškového laku, který je nanášen pomocí automatických pistolí v elektrostatickém poli práškovací kabiny

Základním odstínem je bílá barva RAL 9010. Na zvláštní objednávku lze dodat radiátory i v jiných barevných odstínech dle vzorníku barev RAL. Záruka na stálobarevnost je 5 let.

Balení

Všechna desková otopná tělesa se dodávají v jednotném balení, které tvoří:

papírová lepenka, ochranné plastové rohy (u radiátoru Klasik), smršťovací fólie, bublinková fólie, stahovací páska

Všechna otopná tělesa jsou dodávána s:

odvzdušňovací zátkou, zaslepovací zátkou, horní mřížkou, bočními kryty, kompletním upevňovacím setem

Obal plní nejen svoji ochrannou funkci při skladování, dopravě a manipulaci, ale také při montáži a po montáži. Obal se odstraní teprve až po ukončení všech stavebních a dokončovacích prací.

Montáž

Pro upevnění deskových radiátorů DELTA je nabízen kompletní sortiment upevňovacích prvků, který zcela pokrývá stávající potřebu všech montážních fi rem na upevnění deskových radiátorů do všech běžně používaných stavebních materiálů.

Tepelné výkony a certifikace

 • Veškeré tepelné výkony deskových radiátorů DELTA byly změřeny dle normy EN 442 v akreditované zkušebně.
 • Prokázání shody s platnými evropskými směrnicemi a normami bylo realizováno Strojírenským zkušebním ústavem s.p. notifi kovaná osoba 1015, Brno.

Záruka

Výrobce ručí za těsnost, za udané hodnoty tepelných výkonů deskových otopných těles umístěných v teplovodních soustavách 10 roků od data prodeje. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za deformace a poškození těles způsobené při jejich dopravě, manipulaci a skladování. Záruka se nevztahuje na mechanická a jiná poškození vzniklá neodborně provedenou montáží otopných těles.

Záruční podmínky včetně postupu při reklamacích jsou podrobněji uvedeny v obchodně dodacích podmínkách.

ES prohlášení o shodě CE a certifikace č. E-30-00218-07 pro otopná tělesa

1. 1. 2011 vydala společnost ES prohlášení o shodě pro desková tělesa DELTA a spolu se značkou CE umístěnou na výrobcích a v technické dokumentaci deklaruje, že:

 • vlastnosti výrobku splňují požadavky podle směrnice Rady 89/106/EHS pro stavební výrobky
 • výrobek je za podmínek obvyklého popř. určeného použití bezpečný
 • přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky směrnice ES

Certifi kační proces v souladu s platnou evropskou legislativou byl realizován Strojírenským zkušebním ústavem s.p., notifi kovaná osoba 1015, Brno.

Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám CZ EN